GUSTAV JUNGBAUER

Gustav Jungbauer se narodil 17. července 1886 v Předních Hamrech, dnes zaplavených vodami Lipna, které se nacházely na levém břehu Vltavy mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Jeho rodný dům čp. 10 tvořily mlýn a pila a k nim náležející obytné a hospodářské prostory....

II. č. revue Šumava v proměnách času

II. č. revue Šumava v proměnách času je členěno do 7 kapitol, na 250 stranách obsahuje 11 odborných článků s bohatým obrazovým doprovodem. HISTORIE Jan Benda: Situace na území Šumavy od jara do podzimu roku 1938 pohledem situačních zpráv Jan Ciglbauer: Šumavané...