Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek

Horní Planá

Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek

byl založen na počátku roku 2009 v Horní Plané
a sdružuje zájemce o šumavskou historii, vlastivědu a národopis.
Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek byl založen na počátku roku 2009 v Horní Plané a sdružuje zájemce o šumavskou historii, vlastivědu a národopis. Ve svém záhlaví nese jméno rodáka z Předního Hamru u Horní Plané, univerzitního profesora Dr. Gustava Jungbauera, významného národopisce Šumavy a spoluzakladatele někdejšího Šumavského muzea v Horní Plané, které bylo založeno jako první šumavská muzejní instituce na počátku 20. let minulého století. I když bylo muzeum po roce 1945 zrušeno, přetrvala idea jeho zakladatelů, jež v něm viděli prostor pro uchování historického, kulturního a přírodního bohatství kraje, v němž žili, pro budoucí generace. Právě tyto pohnutky vedly ke vzniku Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku a snaze na činnost někdejšího Šumavského muzea navázat.

Zájmovým územím spolku je zejména jihovýchodní část Šumavy. Smysl jeho působení spočívá v dlouhodobé podpoře, propagaci a popularizaci šumavské historie, vlastivědy a národopisu a aktivizaci občanského, společenského a kulturního života v této části Šumavy.
Hlavní činnosti a aktivity:

  • vytváření, uchovávání a zpracovávání sbírek dokumentů, předmětů a památek vztahujících se k zájmovému území
  • ochrana, zachovávání a rozvíjení lidových, kulturních a společenských tradic
  • přispívání ke zlepšování znalostí o regionu
  • angažovanost ve věcech péče o místní kulturní a přírodní hodnoty
  • propagace místních pamětihodností, kulturních památek a přírodních krás
  • pořádání a organizování kulturních a populárně vzdělávacích akcí
  • vědecká, publikační a vydavatelská činnost

V roce 2014 spolek zahájil svou publikační činnost vydáním prvního čísla revue Šumava v proměnách času, od počátku své existence se zabývá například rozhovory s pamětníky, připojil se k akci Dny evropského dědictví. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci s Městem Horní Planá a s Regionálním muzeem v Českém Krumlově. V roce 2014 se ve spolupráci s Regionálním muzeem v Českém Krumlově spolek podílel na přípravě výstavy Hugo Rokyta (1912-1999) v Památníku Adalberta Stiftera.