Šumavské muzeum, Gustav Jungbauer

Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek

HANS SCHREIBER

HANS SCHREIBER jeden z nejvýznamnějších znalců evropských rašelinišť  a spoluzakladatel Šumavského muzea v Horní Plané Narodil se na Štědrý den 1859 ve Volarech jako syn tkalce a obchodníka s plátnem. Vystudoval reálné gymnázium v Prachaticích, vyšší reálku v...

číst více

GUSTAV JUNGBAUER

Gustav Jungbauer se narodil 17. července 1886 v Předních Hamrech, dnes zaplavených vodami Lipna, které se nacházely na levém břehu Vltavy mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Jeho rodný dům čp. 10 tvořily mlýn a pila a k nim náležející obytné a hospodářské prostory....

číst více