HANS SCHREIBER

jeden z nejvýznamnějších znalců evropských rašelinišť  a spoluzakladatel Šumavského muzea v Horní Plané

Narodil se na Štědrý den 1859 ve Volarech jako syn tkalce a obchodníka s plátnem. Vystudoval reálné gymnázium v Prachaticích, vyšší reálku v Budějovicích, následovala studia botaniky, geologie a fyziky v Praze a půdních kultur ve Vídni.

Vyučoval na několika středních školách a od roku 1895 až do svého odchodu do penze působil jako ředitel zimní rolnické školy ve Stodu u Plzně.

Roku 1899 založil v krušnohorské Hoře Svatého Šebestiána výzkumnou stanici rašelinišť. Byly zde pořádány semináře s tématikou zúrodňování rašelinišť a využití rašeliny. V roce 1902 zde bylo založeno Museum rašeliny, jehož některé exponáty se dnes nacházejí Oblastním muzeu v Chomutově. Muzeum bylo po roce 1945 zrušeno.

Na svých četných výpravách, mnohdy cyklistických, popsal přes 1000 rašelinišť. Procestoval snad celou střední a severní Evropu a jeho mapování rašelinišť je dodnes všeobecně uznávaným dílem.

Nikdy nezapomněl na rodnou Šumavu a stal se spolu s Gustavem Jungbauerem zakladatelem Šumavského muzea v Horní Plané, kde spravoval přírodovědné sbírky.

Byl to právě Hans Schreiber, kdo se jako první zabýval myšlenkou aložení Šumavského muzea, byť původně uvažoval o jeho zřízení v rodných Volarech. Obec Volary však nevyhověla jeho požadavku na poskytnutí prostor. Při cestě vlakem z Pasova do Černého Kříže o svých plánech hovořil s Gustavem Jungbauerem, který mu doporučil umístění muzea v Horní Plané, která je jako rodiště Adalberta Stiftera pro tento záměr zvláště vhodná.

5. června 1921 se v sále hornoplánského hostince „Grünweber“ konala první veřejná schůze, na které Hans Schreiber myšlenku založení muzea představil. Jeho přednáška byla přijata s nadšením a krátce poté následovaly další kroky vedoucí ke vzniku Muzejního spolku a Spolku pro národopisnou a lidovou osvětu.

Díky svému zapálení pro obor výzkumu mokřin a slatí a své vynikající práce byl přezdíván „rašelinovým mužíčkem“.

Je autorem četných botanických a vlastivědných prací o Šumavě.

Po svých 70. narozeninách se roku 1930 přestěhoval do Českého Krumlova. Tam čtyři roky nato zemřela jeho milující sestra Marie, která mu po 34 let vedla staromládeneckou domácnost. Dlouho ji nepřežil. Vydechl naposledy 8. ledna 1936. Jeho pohřbu dva dny poté se v rodných Volarech účastnil starosta Horní Plané a členové obecního zastupitelstva. Jeho hrob je na volarském hřbitově dodnes zachován.

Obce Horní Planá i Volary ho jmenovaly svým čestným občanem.

Pomníček Hanse Schreibera v Hoře Svatého Šebestiána