Odkazy

https://digi.ceskearchivy.cz/ Úvod http://www.cbvk.cz/ http://www.kohoutikriz.org/ HP http://www.gloeckelberg.at/...

GUSTAV JUNGBAUER

Gustav Jungbauer se narodil 17. července 1886 v Předních Hamrech, dnes zaplavených vodami Lipna, které se nacházely na levém břehu Vltavy mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Jeho rodný dům čp. 10 tvořily mlýn a pila a k nim náležející obytné a hospodářské prostory....