Renomovaná překladatelka Anna Siebenscheinová a Horní Planá

Na jaře roku 2018 by se dožila 100. narozenin germanistka, překladatelka a lexikografka Anna Siebenscheinová, která se jako překladatelka německé literatury zapsala do české literatury. Mnozí čtenáři, kteří rádi čtou dobré knihy, mají možná některé její překlady ve...

HANS SCHREIBER

HANS SCHREIBER jeden z nejvýznamnějších znalců evropských rašelinišť  a spoluzakladatel Šumavského muzea v Horní Plané Narodil se na Štědrý den 1859 ve Volarech jako syn tkalce a obchodníka s plátnem. Vystudoval reálné gymnázium v Prachaticích, vyšší reálku v...
Kronikářství Horní Plané

Kronikářství Horní Plané

Historie kronikářství Horní Plané začala v roce 1922 po schválení zákona ze dne 30. ledna 1920 a k němu náležejícího vládního nařízení ze dne 9. června 1921. Na zápisech do kronik se dosud podíleli tři kronikáři, kteří psali kroniku delší dobu, dále tři, jež...