11. listopadu 2015 se v Brně konalo udílení prestižního ocenění – Umělecké ceny česko-německého porozumění. Smyslem této ceny je každoročně vyznamenat české a německé osobnosti, které se zasazují o vzájemné porozumění mezi oběma národy. Dosud byla udělena politikům, diplomatům, novinářům, manažerům v hospodářské sféře, zástupcům církví, pracovníkům školství, ředitelům muzeí, spisovatelům a překladatelům. Mezi jejími nositeli jsou například Pavel Kohout, Ludvík Kundera, František Černý, Reiner Kunze a Richard von Weizsäcker. Její udělování se koná střídavě v Německu a Česku. Cenou nejsou finanční částky, ale umělecká díla. Letošní cenu vedle předsedkyně Kulturního spolku německých občanů v ČR paní Ireny Novákové, překladatelky a publicistky Aleny Bláhové a literárního historika Hanse Dietera Zimmermanna převzali i manželé Helga a Horst Löfflerovi, kteří jsou v Horní Plané jistě dobře známí. Mnozí jste se s nimi mohli potkávat při jejich častých pobytech v Horní Plané nebo na některé z akcí v Centru A. Stiftera. Pan Horst Löffler, zakladatel Centra Adalberta Stiftera v Horní Plané, se kvůli náhlým zdravotním komplikacím v předvečer slavnostního ceremoniálu, nemohl předání ceny přímo osobně zúčastnit. Krátce před Vánoci 2015 zemřel ve věku 75 let v německém Stuttgartu, kde s manželkou žili.

Byl hornoplánským rodákem, narodil se zde 10. března 1940. Rodné místo však sotva pětiletý musel s rodiči opustit. Jeho otec měl v Horní Plané knihkupectví, jeho maminka rozená Sturanyová pocházela z Bližší Lhoty. Seznámila jsem se s ním v říjnu 1995 při Slavnosti k 190. výročí narození Adalberta Stiftera. Při této příležitosti vznikla myšlenka na založení Centra Adalberta Stiftera – studijního, vzdělávacího a setkávacího česko-německo-rakouského zařízení zde v Horní Plané.

Tomu, aby v roce 2003 mohlo být Centrum A. Stiftera slavnostně otevřeno, předcházelo několik let práce na získání finančních prostředků na rekonstrukci objektu někdejšího zdravotního střediska (v domě postaveném v roce 1880 dříve postupně sídlilo např. i okresní zastupitelství a zemědělská okresní záložna a pošta) v Jiráskově ulici, který byl v 90. letech k tomuto účelu za soukromé prostředky zakoupen. Společně se svou ženou Helgou mezitím uvedli v roce 1997 v Horní Plané do života seminář Hornoplánské rozpravy, který pravidelně po dobu 15 let sváděl k jednomu stolu Čechy, Němce z Čech, Rakušany a Němce všech generací, by si vyměňovali své názory a zkušenosti. Hornoplánské rozpravy se konaly vždy v polovině září od pátku do neděle (mnozí si jistě vybaví, že naše město v tento čas ožívalo řadou dalších návštěvníků) a měly každý rok své motto, které určovalo výběr referentů a témat. Vedle referátů a diskusí, které byly simultánně tlumočeny, byl sobotní večer věnován kulturnímu programu, ve kterém se střídaly české, rakouské a německé soubory, neděle dopoledne byla vždy věnována osobnostem, většinou spisovatelům (osobně se zúčastnili například Ilse Tielsch, Lenka Reinerová nebo Gerti Brabetz) nebo i jiným, jakými byli např. bývalý český velvyslanec v Německu František Černý nebo tehdejší zmocněnec Vlády České republiky pro lidská práva Petr Uhl. První ročníky se konaly v sále hotelu Smrčina, do kterého se v počátcích účastníci sotva vešli.

Že Horst Löffler chtěl uskutečnit své plány na rozhýbání česko-německých vztahů právě v Horní Plané, nebyla náhoda, rozhodnutí bylo ovlivněno tím, že má v tomto kraji kořeny. Nelze ani opomenout skutečnost, že dům, kde se narodil, se nachází v blízkosti Centra A. Stiftera… Horní Planou měl rád, rád sem jezdil, zajímal se o místní dění, měl radost, když se něco podařilo a vložil energii nejen do budování a provozování Centra A. Stiftera, ale podílel se i na dalších místních akcích.

Od založení byl předsedou a hybatelem činnosti spolku, který Centrum A. Stiftera provozuje. Především díky jeho iniciativám a jeho manželce se až dosud, byť to nebylo vůbec snadné, dařilo provoz tohoto kulturního zařízení i bez stálé institucionální podpory udržet. V průběhu roku 2015 bylo otevřeno nové hledání možností, jak do budoucna Centrum A. Stiftera, snad i v pozměněné podobě, v našem městě zachovat a dále využívat.

Lenka Hůlková, místopředsedkyně spolku Centrum Adalberta Stiftera/Adalbert-Stifter-Zentrum