Stavení Předních Hamrů (Vorderhammer) stála na levém břehu Vltavy přibližně 1 km jihozápadně pod Horní Planou směrem k Bližší Lhotě.

Minulost některých domů dosahovala více než 500 let a před 130 lety se v jednom z nich narodil Gustav Jungbauer, významná postava v historii Horní Plané, Šumavy a etnografie, který se podílel na založení prvního muzea na Šumavě – Šumavského muzea v Horní Plané.

Přímo na břehu řeky stála rozsáhlá mlýnská usedlost Hamerský mlýn (Hammermühle). Mlýn je poprvé připomínán již v roce 1445 a byl se sousedním Hamrem čp. 101 svobodný a neměl robotní povinnosti. 5. února 1882 se jeho majiteli stali Anna (rozená Stifterová) a Johann Jungbauerovi. Oba pocházeli ze starých selských rodů, které na Hornoplánsku sídlily po generace. Anna pocházela ze Skelné Huti a byla spřízněna s rodinou spisovatele Adalberta Stiftera. Majetek koupili za 15 400 zlatých (což tenkrát odpovídalo hodnotě dvou statků se 100 ha pozemků). V roce 1887 byl mlýn přestavěn, v roce 1894 vystavěn o patro a modernizován na „Kunstmühle“ (nápis Johann Jungbauer, Kunstmühle und Sägewerk je patrný i na dochovaných fotografiích). Termín „Kunstmühle“ se týká technického vybavení mlýna a byl v němčině používán v souvislosti s modernizací mlýnů např. na technologii válcových mlýnů či pohon parním strojem. Zajímavé je, že čeština zřejmě nemá pro tento výraz odpovídající „terminus technicus“ a vymezuje pouze vybavení mlýna, což byl v případě Hamerského mlýna válcový mlýn. Válcové mlecí stolice znamenaly pro mlynářství převrat. Těmito stroji bylo možno dosáhnout zlepšení kvality produktů, urychlení mlecího procesu a většího výtěžku. Byla také postavena vozovna a nad ní špejchar na obilí. Ke zlepšení voroplavby na Vltavě zde byla postavena v roce 1858 firmou Vojtěcha Lanny z Českých Budějovic vorová propusť, což je část jezu, sloužící k proplavování vorů, přelivná hrana propusti je umístěna níž než přelivná strana jezu a má menší spád než samotný jez. V Hamerském mlýně se jako na prvním místě Hornoplánska rozsvítilo v roce 1894 elektrické osvětlení, což se stalo pro celý kraj obdivovanou událostí…

Manželům Jungbauerovým bylo naděleno pět dětí. Jako třetí se jim 17. července 1886 narodil syn Gustav, budoucí univerzitní profesor a zakladatel Šumavského muzea v Horní Plané.

 

     

 Hamerskomlýnská rodina (Hammermüller-Familie) kolem roku 1900:

zleva Hugo, otec Johann Jungbauer, Johann, Ernst, Stefanie, matka Anna, Gustav