Ohlédnutí za Dny evropského dědictví v roce 2008, kdy členové vznikajícího spolku uspořádali Den otevřených dveří a výstavu fotografií v kostele Nejsvětější trojice v Hodňově.

EHD 2008 02