Hlasy paměti je orálně historický projekt, ve kterém pracujeme na záznamech rozhovorů s pamětníky. Výsledky této činnosti budou postupně zveřejňovány.