Šumavské muzeum, Gustav Jungbauer

Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek

Gustav Jungbauer

Gustav Jungbauer se narodil 17. července 1886 v Předních Hamrech, dnes zaplavených vodami Lipna, které se nacházely na levém břehu Vltavy mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Jeho rodný dům čp. 10 tvořily mlýn a pila a k nim náležející obytné a hospodářské prostory....

číst více